Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14289 Pràctiques acadèmiques externes curriculars Obligatòria 6

 

Contingut (descripció temàtica):

Es tracta d'activitats realitzades pels estudiants del màster en empreses privades o organismes públics que permetin combinar teoria i pràctica. Es pretén amb això donar a l'estudiant l'oportunitat de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic i d'incorporar-se al món professional en finalitzar el programa amb un mínim d'experiència.

A través de les Pràctiques les empreses col·laboren en la formació dels futurs titulats en el màster, contribuint a introduir amb realisme els coneixements que el treball quotidià exigeix ​​en la formació de l'universitari i a facilitar una major integració social en els centres universitaris. El programa no estableix cap relació contractual entre l'estudiant i l'empresa, ja que, per la seva naturalesa, és estrictament acadèmica i no laboral.

L'estudiant del màster, desenvolupant normal i alternativament els seus estudis entre la Universitat i l'empresa, adquireix un coneixement pràctic de la seva futura professió, que redunda en benefici de tots els estaments implicats i, naturalment en la societat en què està inserit.

Les Pràctiques d'Empresa són tutoritzades per un supervisor de l'empresa d'acollida i d'un professor tutor del màster.

Sistemes d'avaluació:

Un cop acabades les pràctiques, l'alumne haurà de realitzar una memòria sobre les mateixes d'acord amb les especificacions que es fixen en el programa de pràctiques. En l'avaluació es tindrà més en compte el nombre d'hores de pràctiques realitzades i la diversitat d'empreses i tasques exercides. La memòria s'haurà de presentar en les dates previstes en la convocatòria d'exàmens del centre i serà avaluada pel tutor de l'alumne. En l'avaluació es tindrà en compte l'informe presentat pel supervisor de pràctiques de l'empresa.

 

Sistemes d'valuació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

4

Treball/projecte individual o en grup

20%

50%

5

Presentació oral

20%

30%

7

Informe tutors

50%

60%

8

Autoavaluació

0%

10%

* L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computen a l'efecte d'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al citat títol. El màxim de crèdits que es podran reconèixer per experiència laboral i professional és de 6ECTs.

Reconeixement de Pràctiques Externes

Documentació:

 

Centres pràctiques externes

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ I INDUSTRIA DE LLEIDA
SOFTWARE I TECNOLOGIA SOLUCIONS GLOBALS - S.L. (ESOFITEC)
XTRATEGICS (CONSULTORIA DE NEGOCI DIGITAL, SL)
GESTION NATURAL OPTICS SL
UNIPREUS SL
ROMEU JUSTE
CORPORACIO ALIMENTARIA DE GUISSONA
2SPACIOS
CERVESA LO VILOT D'ALMACELLES
CENTRE DE FORMACIO MIRO, SL
COMUNICACION LA MAGNETICA, SL
ELKANO GLOBAL STRATEGIES, SL
ESTACIONS DE MUNTANYA ARINSAL-PAL (EMAP SAU)

* Es poden obrir nous convenis amb altres empreses que l'alumne/a triï".