Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14282 XARXES SOCIALS B 6
14286 RECURSOS WEB I TECNOLOGIES MÒBIL B 6
14280 SOCIAL MEDIA COMMERCE B 6
14285 REPUTACIÓ ONLINE I MARCA PERSONAL EN ENTORNS DIGITALS B 6
14283 E-MARKETING B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14289 PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS B 6
14287 NOVES TENDÈNCIES EN TURISME O 6
14284 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN MÀRQUETING DE MITJANS SOCIALS O 6
14288 SISTEMES AVANÇATS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA O 6
14281 ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ ONLINE O 6
14291 MÈTODES QUANTITATIUS AVANÇATS D'ANÀLISI EN MÀRQUETING O 6
14292 MÈTODES QUALITATIUS AVANÇATS D'ANÀLISI EN MÀRQUETING O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14290 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC C 6