Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Exàmens

El màster segueix un sistema d'avaluació continuada i, per tant, no hi ha un període d'exàmens. Al final de cada assignatura hi ha una sessió avaluativa (color groc al calendari) on els estudiants acostumen a fer una presentació oral/defensa del seu projecte d'assignatura.

L'AULA assignada a les classes del màster és la 1.01 de l'Edifici Polivalent. Les classes tindran lloc en aquesta aula a no ser que el/la professor/a de l'assignatura us comuniqui un canvi prèviament.

Calendari dels horaris i exàmens