Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Màrqueting de Mitjans Socials

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2017

Modalitat

Virtual

Idioma d'impartició

Castellà (70%)/ Anglès (30%)

Places

20

Coordinació

Estela Mariné Roig fdet.coordmms@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Preinscripció i Matrícula
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Díptic del Màster
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

El màster en Màrqueting de Mitjans Socials o en Social Media Marketing (60 ECTs) respon a un programa en el camp de l'administració d'empreses i TIC que pretén formar titulats en Turisme, ADE i altres branques de coneixement (comunicació, geografia, enginyeria, etc.) que desitgin una especialització.

En la societat actual, Internet, les xarxes socials i les tecnologies mòbils han esdevingut eines bàsiques per la comunicació i la presa de decisions de persones i organitzacions, propiciant canvis profunds en el comportament dels consumidors i presentant nous reptes i oportunitats per a les empreses. En aquest context, són més necessaris que mai els professionals experts en màrqueting que dominin les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs), especialment els Social Media.

El màster es compon de tres mòduls obligatoris per a tots els estudiants:

(1) Un mòdul troncal que comprèn una sèrie de matèries amb què es pretén oferir una base formativa sòlida en el màrqueting de mitjans socials;

(2) Un mòdul de Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars (PAEC) en empreses o organitzacions i

(3) La realització d'un Treball Fi de Màster.

El Màster es completa amb un mòdul d'optativitat en el qual l'alumne pot escollir cursar una o dues* de les especialitzacions previstes:

(1) Turisme Electrònic, que proveeix una especialització per a futurs professionals turístics i gestors de destinacions en noves tendències turístiques, sistemes de informació turística, i promoció turística a través de mitjans socials, entre d'altres;

(2) L'especialització d'Investigació, en màrqueting de mitjans socials pretén dotar els estudiants dels coneixements i eines per a l'anàlisi quantitativa i qualitativa avançat de dades, així com per al disseny, implementació i avaluació d'una investigació en aquest àmbit. Aquest mòdul està orientat a aquells estudiants que vulguin dedicar-se a la investigació de mercats, en instituts o centres de recerca o empreses, i a aquells que vulguin seguir la seva formació amb la realització d'una tesi doctoral.

Aquest màster està impartit per professors de la UdL i professionals experts en màrqueting electrònic, social media i e-tourism. Els crèdits d'aquest màster tenen un preu públic

 

* Si l'estudiant vol cursar els dos itineraris optatius i acabar el màster amb les dues mencions és possible i es pot fer de les següents maneres: O bé, hauria de matricular tots els 78 ECTs si desitja acabar el màster en un sol curs, o si distribueix el màster en dos cursos matricular un màxim de 54 ECTs el primer curs i el segon curs matricular la resta de crèdits fins a completar els dos itineraris. 

 

Jornada Virtual de Presentació del Màster